CÔNG TY TNHH ACE HOME VIỆT NAM

Địa chỉ: 13 Đường 13, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0936211728

Email: acehomevietnam@gmail.com

    PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHO
    (Check List Question Ace Home Viet Nam Warehouse Service)

      I.THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Customer’s Information)

      II. TIẾP NHẬN THÔNG TIN YÊU CẦU DỊCH VỤ (Receiving service request information)